“Zapora” był tym, który żołnierzy wyklętych wyprowadzał z dołu hańby

Podczas konferencji w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki, pełnomocnik IPN ds. poszukiwania miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego dr Krzysztof Szwagrzyk, poinformował, że „szczątki „Zapory” zostały wyniesione z Łączki jako pierwsze. Był tym, który Żołnierzy Wyklętych wyprowadzał z tego dołu hańby”. Latem 2012 roku szczątki majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” odnaleziono w dole nr 16 […]

Bełżyce pamiętają

Wspomnienie i oddanie czci majorowi Hieronimowi Dekutowskiemu ps. „Zapora”i jego żołnierzom rozpoczęło się 20 kwietnia 2013 roku pieszym rajdem śladami „Zaporczyków” w Krężnicy Okrągłej.

Szlakiem Zapory

Oddział IPN w Rzeszowie zorganizował we wrześniu (2010 r.) rajd edukacyjny na obszarze Puszczy Sandomierskiej, w której podczas okupacji niemieckiej i po jej zakończeniu operowała partyzantka niepodległościowa, w tym oddziały WiN majora Hieronima Dekutowskiego ps.”Zapora”.

Uroczystość odsłonięcia pomnika w Tarnobrzegu

11 listopada 2009 r. odsłonięty został pomnik cc.majora Hieronima Dekutowskiego ps. “Zapora” w Tarnobrzegu. Pomnik powstał z inicjatywy i staraniem Klubu Gazety Polskiej w Tarnobrzegu, dzięki ofiarności Polaków w kraju i zagranicą.

“Myśmy rebelianci i polscy partyzanci”…

Od roku 1990 wielu historyków i publicystów historycznych trudzi się nad tym, by zmienić w oczach Polaków czarny wizerunek ,,żołnierzy wyklętych”, czyli powojennych bohaterów walki zbrojnej przeciwko sowietyzacji Polski.

Zapora przeciw komunizmowi

60 lat temu, 7 marca 1949 r. został stracony wraz z sześcioma podkomendnymi – żołnierzami WiN. Podstawą był wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie, chyba najbardziej krwawego trybunały śmierci w stalinowskiej Polsce. Tak zginął Hieronim Dekutowski ,,Zapora”, jeden z najsłynniejszych bohaterów antysowieckiej partyzantki, najbardziej znany i poszukiwany przez szwadrony NKWD i UB żołnierz Lubelszczyzny. W czasie niemieckiej okupacji cichociemny, przeprowadził 83 akcje bojowe i dywersyjne. Zasłynął jako obrońca mieszkańców Zamojszczyzny przed represjami. Wskutek zdrady aresztowany we wrześniu 1947 roku podczas próby przedostania się na Zachód. Po trwającym ponad rok brutalnym śledztwie zamordowany w katowni bezpieki przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.

Sanitariuszka i łączniczka

Ziemia janowska doświadczyła ogromu zbrodni w czasie dwóch okupacji- niemieckiej i sowieckiej. W pewnym sensie spinają je dwie publiczne egzekucje. 28 listopada 1939 roku Niemcy rozstrzelali 19 mieszkańców Momotów Dolnych, których oskarżyli o ukrywanie broni. 12 lipca 1945 roku w Janowie Lubelskim, Lipie i Zaklikowie żołnierze 3.Dywizji ,,ludowego” Wojska Polskiego rozstrzelali w publicznych egzekucjach 7 żołnierzy z oddziałów niepodległościowego podziemia. W tym jedną kobietę.

Dzień zwycięstwa, Dzień klęski

Zwycięstwo państw sprzymierzonych w koalicji antyfaszystowskiej w II wojnie światowej położyło kres tejże ideologii, tworząc jednocześnie sprzyjające warunki dla rozkwitu komunizmu. W okresie od 4 -11 lutego 1945 r. w Jałcie na Krymie odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli głównych mocarstw tworzących koalicję antyhitlerowską reprezentowanych przez J. Stalina, F.D. Roosevelta i W. Churchilla.

Walczyć o Polskę to walczyć z sowietami

Tego wieczoru wiosną 1949 r. ,,władza ludowa” wysłała do Dąbrówki 140 uzbrojonych żołnierzy KBW i funkcjonariuszy bezpieki przeciw jednemu człowiekowi. Otoczyli schron wykopany pod stodołą, gdzie ukrywał się ,,Uskok”. NIEMOŻLIWE JEST TOLEROWANIE DRAŃSTWA!

Naszym lasem była polska wieś

“Myśmy go traktowali jak ojca, jeszcze lepiej chyba. Poszlibyśmy za nim w ogień” – opowiadał po latach jeden z jego podkomendnych. Był idealnym przykładem tego, że wolna Polska była państwem dla wszystkich.