HIERONIM DEKUTOWSKI I ZAPORCZYCY​

MY NIGDY NIE PODDAMY SIĘ

Niniejsza strona poświęcona jest pamięci cichociemnemu mjr Hieronimowi Dekutowskiemu ps. “Zapora” i jego żołnierzom, walczących z okupantem niemieckim a następnie sowieckim.Celem powstanie tej strony jest utworzenie kompendium wiedzy o jednym z najsłynniejszych bohaterów antysowieckiej partyzantki, najbardziej znanego i poszukiwanego przez szwadrony NKWD i UB oficera podziemia niepodległościowego.

Dr Ewa Kurek: “W słowach zamordowanego bestialsko majora ,,Zapory” przekazanych potomnym przez jego sanitariuszkę pobrzmiewa troska o Polskę, bezsilność wobec totalitarnej władzy, ale także straszliwy dramat dowódcy. Skazany przez okupujących Polskę polskich i sowieckich komunistów na pewną śmierć i okrzyknięty przez nich haniebnym mianem bandyty dowodzącego bandytami, miał ,,Zapora” świadomość, że jedyne, na co może liczyć on i jego żołnierze, to przywracająca im honor ludzka PAMIĘĆ o tym, kim naprawdę byli i o co walczyli.(…)

Bronił ludność podległego mu terenu przed wywózką na Sybir, więzieniem ,gwałtami, prześladowaniami i śmiercią. Ludność lubelskich wsi i miasteczek nagrodziła czyny majora ,,Zapory” podwójnie: za życia nadała mu zaszczytny tytuł KOMENDANTA, a po jego męczeńskiej śmierci, przez pół wieku z troską i pieczołowitością przeniosła do czasu wolności PAMIĘĆ o tym, kim naprawdę był i o co walczył. Komendant ,,Zapora” był synem miasta Tarnobrzeg. Rodzinne miasto wychowało go tak, że jesteśmy dziś z niego dumni my- mieszkańcy Lubelszczyzny i wy- mieszkańcy Tarnobrzega; że dumna jest z niego Polska cała”.

Strona powstała z inicjatywy Klubu Gazety Polskiej w Tarnobrzegu.