O autorze

Tadeusz Wojteczko

Strona którą właśnie przeglądasz powstała dzięki pasji, zaangażowaniu i wielkiemu sercu mojego Taty – Tadeusza Wojteczko.

Dziękuję Ci za wszystko co robiłeś nie tylko dla mnie i dla swojej rodziny, ale także dla miasta w którym żyłeś, jego mieszkańców i swoich przyjaciół. Za to co robiłeś dla Pamięci. Za to, że byłeś. Dziękuję!

Zebrałeś wiele materiałów i włożyłeś ogrom wysiłku. Wszystko co udało Ci się zgromadzić będzie sukcesywnie publikowane, a Ty jedynie doglądaj z góry czy wszystko jest na swoim miejscu.

Do zobaczenia Tato!
Krzysiek

Dziękuję wszystkim, którzy pomogli i pomagają w pracy nad tą stroną. Za udostępnione materiały, publikacje i wsparcie.

Tadeusz Wojteczko

Nota Biograficzna

Urodził się 20 maja 1941 roku w inteligenckiej, patriotycznej rodzinie. Rodzice, Jadwiga i Stanisław, to absolwenci tarnobrzeskiego Gimnazjum im. Hetmana Jana Tarnowskiego. Brat ojca, Karol Wojteczko działał w latach okupacji w „Odwecie”, następnie w „Jędrusiach”, a od 1943 r. jako zwiadowca Armii Krajowej. Zginął w sierpniu 1944 r. w rejonie Gołębiowa k/Sandomierza w niewyjaśnionych okolicznościach. Ciała jego nie odnaleziono, stąd ma jedynie symboliczny grób na cmentarzu parafialnym w Tarnobrzegu.

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej, Tadeusz Wojteczko zdał maturę w Technikum Rolniczym w Tarnobrzegu. Eksternistycznie ukończył Technikum Górnictwa Odkrywkowego, a studia wyższe ukończył na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Geodezji Górniczej. Pracę rozpoczął w kopalni węgla kamiennego „Wanda-Lech” w Rudzie Śląskiej.

Od roku 1968 swoją aktywność zawodową związał z przemysłem siarkowym, podejmując pracę w Samodzielnym Oddziale Wykonawstwa Inwestycyjnego kopalni „Machów”, a następnie w Biurze Projektów Kopalnictwa Surowców Chemicznych w Chorzowie z siedzibą w Machowie. Kolejne miejsca pracy to: Kopalnia Siarki „Machów”, Dyrekcja KiZPS „Siarkopol” i Ośrodek Badawczo- Rozwojowy w Machowie.

Od roku 1980 działa czynnie w NSZZ „Solidarność”. Za pracę zawodową odznaczony został Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Sztandarem Pracy II klasy. Ponadto uhonorowany został odznaką „Zasłużony dla Siarkopolu”, Srebrną Odznaką Honorową Naczelnej Organizacji Technicznej oraz odznaką „Zasłużonego Działacza SITG”.

W 1987 roku WRN w Tarnobrzegu wyróżnia Tadeusza Wojteczko odznaką „Za Zasługi Dla Województwa Tarnobrzeskiego”. W latach 1989-1993 pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Wojewódzkiego Stronnictwa Demokratycznego w Tarnobrzegu.

W latach 1990-91 podejmuje starania o wykonanie remontu kościoła w Wiśniowej k/Staszowa, gdzie spoczywa serce ks. Hugo Kołłątaja. 3 maja 1991 roku w 200-tną rocznicę Konstytucji 3 Maja organizuje tam ogólnopolską uroczystość z jednoczesnym oddaniem społeczności lokalnej odnowionego miejsca kultu religijnego i pamięci narodowej.

Działa aktywnie w Społecznym Komitecie Budowy Pomnika „Jędrusiów” którego działania uwieńczone zostały monumentalnym pomnikiem na Placu 1000-lecia w Tarnobrzegu.

W latach 1972-1997 pełni funkcję prezesa Oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Tarnobrzegu z równoczesnym pełnieniem funkcji prezesa Okręgu PZHP w Rzeszowie w latach 1985-86. W latach 1983-85 doprowadził do powstania w Tarnobrzegu pierwszego w Polsce ośrodka PZHGP z zapleczem technicznym i administracyjnym. Dynamiczny rozwój Oddziału PZHGP w Tarnobrzegu spowodował, że na wniosek Tadeusza Wojteczko Zarząd Główny PZHGP w Chorzowie z dniem 1.I.1987 roku powołał w Tarnobrzegu Okręg, na czele którego stanął jego wnioskodawca. Za działalność na tym polu został odznaczony srebrną i złotą odznaką PZHGP, odznaką „ Za wybitne osiągnięcia w rozwoju PZHGP” oraz nadaniem „Członkostwa Honorowego PZHGP”.

W roku 1993 uzyskuje prawa emerytalne.
W latach 1994- 1998 pełni funkcję radnego, a w latach 1994-96 funkcję V-ce Prezydenta Miasta Tarnobrzega. W latach 2004-2013 pełni funkcję przewodniczącego Dekanalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, a od roku 2008 przewodniczącego Klubu Gazety Polskiej Polskiej w Tarnobrzegu.

Z inicjatywy Klubu Gazety Polskiej powołany został Komitet Budowy Pomnika cc. mjr Hieronima Dekutowskiego ps. ”Zapora” na czele którego stanął Tadeusz Wojteczko. Pomnik stanął na Placu Surowieckiego, gdzie 11 Listopada 2009 roku został uroczyście odsłonięty i poświęcony.

W roku 2010 Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, środowisko „Podkowiaków” skupiające byłych żołnierzy 2 baonu PP AK Ziemi Zamojskiej uhonorował Tadeusz Wojteczko medalem mjr Tadeusza Kuncewicza ps.”Podkowa” jako wyraz wdzięczności i uznania w kształtowaniu patriotycznych postaw młodego pokolenia Polaków.
W roku 2010 wstępuje w szeregi Prawa i Sprawiedliwości, wchodząc później w skład zarządu Komitetu Miejskiego Prawa i Sprawiedliwości.

Gdy 10 kwietnia 2010 roku doszło do tragedii w Smoleńsku, w każdy dziesiąty dzień miesiąca organizuje wraz z ks. prałatem Michałem Józefczykiem uroczyste miesięcznice, na które składają się Msze św. i modlitwy pod miejscem upamiętniającym Katyń 1940 i Smoleńsk 2010.

Pomnik "Zapory"

Ponadto trudnił się publicystyką. Jego teksty znalazły się w takich mediach jak: „ Dzikovia”, „Profile”-pismo społeczno-kulturalne Polonii, Tygodniku Polskim w USA „The Polish Weekly” i innych. Publikował również w Internecie na swoim blogu, stronie tarnobrzeskiego PiS-u, oraz prowadzonej i administrowanej stronie poświęconej „Zaporczykom”.

Przedstawiona wyżej praca i działalność Tadeusza Wojteczko wystarczyłaby do obdzielenia kilku życiorysów. Był człowiekiem czynu i pióra, świadomym obywatelem, który cały swój czas i talenty poświęcał nie tylko „małej Ojczyźnie”, którą był jego rodzinny Tarnobrzeg, ale także działał w skali ogólnopolskiej. Trwały ślad jego udziału w pracach ku pokrzepieniu serc, utrwalaniu historii dla przyszłych pokoleń w naszym mieście, to pomnik „Jędrusiów”, „Zapory” i miejsce pamięci: Katyń 1940 – Smoleńsk 2010.

W łączności z emigracją solidarnościową w USA podjął starania o upamiętnienie zamordowanego przez SB w roku 1976 w Radomiu księdza Romana Kotlarza. Z przyczyn obiektywnych nie doszło do postawienia zamierzonego pomnika, ale wydano w 35-tą rocznicę jego śmierci medal pamiątkowy. Bez względu na odzew społeczny uparcie i z determinacją realizował swoją powinność wobec Ojczyzny.

W 2015 roku został odznaczony Orderem Sigillum Civis Virtuti, najwyższym miejskim wyróżnieniem przyznawanym rokrocznie ludziom związanym z Tarnobrzegiem, rozsławiającym jego imię i będącym przykładem dla przyszłych pokoleń.

Tadeusz Wojteczko zmarł 9 maja 2020 roku. Ta strona i dalszy jej rozwój jest hołdem dla jego pracy i miłości do Ojczyzny. Tej małej i dużej.