Uroczystość odsłonięcia pomnika w Tarnobrzegu

11 listopada 2009 r. odsłonięty został pomnik cc.majora Hieronima Dekutowskiego ps. “Zapora” w Tarnobrzegu. Pomnik powstał z inicjatywy i staraniem Klubu Gazety Polskiej w Tarnobrzegu, dzięki ofiarności Polaków w kraju i zagranicą.

W tymże roku minęła 60-ta rocznica zamordowania tego wielkiego patrioty walczącego o niepodległość Polski z okupantem niemieckim i sowieckim. Morderstwa dokonano 7.III.1949 r. w więzieniu mokotowskim przez komunistycznych oprawców Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.
Uroczystość odsłonięcia pomnika wpisana została w obchody Narodowego Święta Niepodległości, których organizatorem był Prezydent Miasta Tarnobrzega- Jan Dziubiński oraz Klub Gazety Polskiej w Tarnobrzegu. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w kościele OO.Dominikanów w której uczestniczył przedstawiciel Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego- Andrzej Klarkowski, władze miasta, Kompania Honorowa 21.Brygady Strzelców Podhalańskich, miejska orkiestra, kombatanci, nieliczni już żyjący żołnierze ,,Zapory”, autor pomnika -Gennadij Jerszow, pani dr. Ewa Kurek- która wiele lat poświęciła historycznym badaniom czynów oraz losów „Zapory” i jego żołnierzy, a także licznie przybyli mieszkańcy Lubelszczyzny i miasta Tarnobrzega.

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego do uczestników uroczystości z okazji odsłonięcia pomnika majora Hieronima Dekutowskiego ps. „ Zapora” oraz obchodów Narodowego Święta Niepodległości odczytał przedstawiciel Prezydenta RP pan Andrzej Klarkowski, którego pełną treść zamieszczam poniżej.

“Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników uroczystości odsłonięcia pomnika majora Hieronima Dekutowskiego- ,,Zapory”. Dzięki staraniom społeczności ziemi tarnobrzeskiej pamięć o bohaterach walk toczonych w obronie najważniejszych dla Polaków wartości pozostaje żywa i umacnia naszą tożsamość. Oddanie czci ,,Zaporze” w dniu Narodowego Święta Niepodległości ma wymiar symboliczny- żołnierz Polskiego Państwa Podziemnego, a po wojnie polskiego podziemia antykomunistycznego, uhonorowany zostaje pomnikiem w dniu, gdy świętujemy 91.rocznicę odzyskania niepodległości.

Major Hieronim Dekutowski i żołnierze drugiej konspiracji zostali skazani przez komunistyczne władze na zapomnienie. Dopiero po dwudziestu laty, po odzyskaniu przez Polskę suwerenności, w wolnej już ojczyźnie, ich postacie zostały przywrócone narodowej pamięci. ,,Żołnierze wyklęci” wrócili na karty polskiej historii jako bohaterowie walki o niepodległe państwo i honor Polaków. Świadczy o tym pomnik, przed którym dzisiaj się Państwo zebrali.

Za jeden z najważniejszych celów mojej prezydentury uznałem przywrócenie polskiej świadomości historycznej pamięci o tych, którzy walczyli i ginęli za to, byśmy mogli cieszyć się wolną ojczyzną. Dlatego podjąłem decyzję o objęciu honorowym patronatem uroczystości odsłonięcia pomnika majora Hieronima Dekutowskiego.

Inicjatywa upamiętnienia ,,Zapory” jest godna wielkiego uznania. Pragnę złożyć wyrazy uszanowania inicjatorom powstania pomnika majora Hieronima Dekutowskiego, wszystkim, którzy wspierali tę szczytną ideę, za Państwa starania na rzecz upamiętnienia polskich bohaterów. Odsłonięty dziś pomnik jest również ważnym przekazem dla przyszłych pokoleń. Jestem przekonany, że dzięki Państwa zaangażowaniu młodzi Polacy będą stawiać sobie za wzór postawy obywatelskiej i patriotycznej tych, których dziś czcimy. W dniu Narodowego Święta Niepodległości składam Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i sukcesów.”

Poświęcenia pomnika dokonał przeor klasztoru OO.Dominikanów – Paweł Barszczewski.
Uroczystość zakończona została złożeniem pod pomnikiem wieńców i kwiatów, oraz zapaleniem zniczy.

Klub Gazety Polskiej w Tarnobrzegu powołał Komitet Budowy Pomnika mjr. Hieronima Dekutowskiego w następującym składzie:

 1. Tadeusz Wojteczko – Przewodniczący
 2. Alicja Zych – Skarbnik
 3. Marian Antończyk
 4. Stanisław Dojka
 5. Jan Dziubiński
 6. Krystyna Frąszczak
 7. Stanisław Frąszczak
 8. Krzysztof Kalinka
 9. Alicja Izdebska-Kulczycka
 10. Roman Kulczycki
 11. Jurand Lubas
 12. Jerzy Marczewski – USA
 13. Piotr Niemiec
 14. Bogusław Szwedo
 15. Stanisław Żwiruk

Komitet Budowy Pomnika realizował wszelkie sprawy formalno-prawne, organizacyjne i finansowe tego przedsięwzięcia. Z tej też okazji wydano folder i medal obdarowując nimi wszystkich ofiarodawców tak w kraju jak i zagranicą.

Autor: Tadeusz Wojteczko

Zostaw swój komentarz